geell
geelr

Idea Company Initiating Projects
heart => e-Art-h inspiratie

gang van zaken weerwoord Albert Koers op artikel Trouw van Frank Straver over de gevolgen van de uitspraak Raad van State

cartoonist Mikki Das maakte 'n gedichtje

Als hart onder de riem in deze tijden van een almaar verlengde lockdown, en onze avonturen op Goeree Overflakkee: zie hier

vanaf 27 mei '21 kunt u het E-Book van Ine voor haar Ganz kopen of de verhalen Vrouw met Ganz per stuk aanschaffen.

inzake de Protestactie Windturbines op het Museumplein kunt u hier de inspraak van ir. K. Pieters inzien en de beide inspraken van ine kunt u hier (de eerste) en hier (de tweede) vinden.

u kunt de brief van ir. K. Pieters aan Economische Zaken met het verzoek tot subsidiestop windturbines op land inzien. En de brief van ir. K. Pieters aan de informateur mevr. M Hamer en Tweede Kamer met het verzoek tot een bouwstop daarvan.

ir. Kees Pieters heeft een website: Het Westen 5x failliet , wat ook de titel is van zijn boek.

u kunt hier de reaktie lezen van ir. K. Pieters op de brief van staatsecretaris D. Yesilgöz aan de Tweede Kamer inzake rechtsbescherming tegen windturbines.

interview, en er volgen er nog meer; pleit nog lang niet geslecht: klik hier

verslag Raad van State/Nevele zitting 6-4-'21: klik hier. De Raad van State oordeelde 30-6-'21 dat de Nederlandse aanpak van windenergie in strijd is met Europees recht.

omdat teveel mensen ziek worden van industriële windturbines maakte Ine/ICIP deze invullijst: @ReportingPoint IWTV

Wat doen wij?

Wij initiëren, ontwikkelen en begeleiden projecten rond het thema duurzaamheid binnen de aandachtsgebieden Energie,
Afval, Bouwen, Voedsel en Educatie.
Wat doen wij?

Voor wie?

De I.C.I.P. voert projecten uit voor provincie en gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en buurtbewoners. Deze aanpak maakt onze projecten voor alle betrokkenen effectief.
Voor wie?

Wie zijn wij?

De I.C.I.P. is een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. Onze adviseurs helpen u te komen tot nieuwe antwoorden en tot het creëren van nieuwe kansen.
Wie zijn wij?